Wydrukuj tę stronę

Jak zamówić

Osoba/y zainteresowane kupnem konkretnej usługi turystycznej mogą go zamówić za pośrednictwem biura trzema sposobami:

1. Bezpośrednio w siedzibie A-Z Turystyka ;

2. Telefonicznie (biuro przesyła następnie drogą pocztową niezbędne dokumenty potrzebne

do zawarcia umowy i uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym).

Uczestnik otrzymuje od biura:

  • 2 egzemplarze umowy - zgłoszenia ;
  • wybraną ofertę turnusu rehabilitacyjnego ;
  • informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego - dotyczy osób z dofinansowaniem PFRON.

Niezwłocznie przesyłką priorytetową do biura należy odesłać ! :

  • podpisany 1 egzemplarz umowy - zgłoszenia ;
  • podpisaną informacje o wyborze turnusu rehabilitacyjnego - w przypadku rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego ;
  • oryginał orzeczenia o wysokości przyznanego dofinansowania (po otrzymaniu z MOPS-u / PCPR-u) - w przypadku rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego ;
  • kwotę zaliczki należy przesłać najpóźniej 7 dni od daty otrzymania umowy na konto A-Z Turystyka

3. Drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail, GG lub Skype (szczegóły w
dziale "Kontakt") lub przez zamieszczony na stronie formularz zgłoszeniowy. Pracownik
biura najpóźniej 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem drogą
elektroniczną, bądź telefoniczną., by ustalić wszelkie niezbędne szczegóły zakupu.

Po dokonaniu rezerwacji na rachunek bankowy biura należy przesłać zaliczkę w kwocie ustalonej z pracownikiem biura.

W tytule przelewu bankowego należy wpisać:
"Zaliczka / dopłata na turnus rehabilitacyjny w terminie w Ośrodku oraz Imię i Nazwisko Uczestnika. np. Kowalski.Jan.Ustronie.M.01.01-14.01.2017"

Formę i termin dopłaty do pełnego kosztu turnusu ustala się z pracownikiem A-Z Turystyka W znacznej większości przypadków dopełnienie formalności powinno zakończyć się nie później, niż 30 dni przed rozpoczęciem danego turnusu rehabilitacyjnego.
Fakturę wystawioną na pełną kwotę turnusu Uczestnik otrzymuje:

  • po uiszczeniu całej dopłaty za turnus, lub ;
  • podczas trwania turnusu rehabilitacyjnego, lub ;
  • drogą korespondencyjną po zakończeniu turnusu.

NA TURNUS REHABLITACYJNY NALEŻY ZABRAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Umowę - zgłoszenie, która jest jednocześnie skierowaniem (zakwaterowanie będzie się
odbywało na podstawie listy wysłanej do Ośrodka przez Nasze Biuro).
2. Potwierdzenia wpłaty zaliczki i dopłaty.
3. Wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia i skierowanie na turnus
rehabilitacyjny - w przeciwnym wypadku Ośrodek ma prawo naliczyć należne mu z tytułu
pobytu wypoczynkowego 8% podatku VAT.
4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub wniosek lekarza o skierowanie na turnus.

NA POZOSTAŁE IMPREZY TURYSTYCZNE NALEŻY ZABRAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Umowę - zgłoszenie, która jest jednocześnie skierowaniem (zakwaterowanie będzie się
odbywało na podstawie listy wysłanej do Ośrodka przez Nasze Biuro).
2. Potwierdzenia wpłaty zaliczki i dopłaty.